Avrupalı Türk Markalar Birliği, 2014 yılında Londra’da kurulmuş kıta Avrupası ve Birleşik Krallık ülkelerini kapsayan iş dünyası örgütüdür.

Avrupalı Türk Markalar Birliği, 2014 yılında Londra’da kurulmuş kıta Avrupası ve Birleşik Krallık ülkelerini kapsayan iş dünyası örgütüdür.

Avrupalı Türk Markalar Birliği’nin Amaçları

  • Avrupa’daki Türk firmalarının markalaşma sürecine katkıda bulunacak faaliyetler organize etmek
  • Avrupa’daki Türk firmalarının satış potansiyellerinin artırılmasına destek olmak amacıyla pazarlama ve diğer faaliyet alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımlarını organize etmek,
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili birimleriyle olan iletişimlerini kolaylaştırmak ve üye firmalarının Avrupa’da markalaşmalarına katkıda bulunmak.

Avrupalı Türk Markalar Birliği, Avrupa’daki Türk markalarının gücünü ve etkinliğini artırarak Türkiye’nin ihracatta marka ekonomisine güç kazandırmayı amaçlamaktadır.

Avrupa’da doğmuş ve büyümüş Türk markalarının bölge ve dünya ekonomisine yön verebilecek
güçlü markalar olduğuna inanıyoruz ve bu markaların ve firmaları Avrupa piyasasında desteklemek ATMB’nin temel hedefleri arasında yer almaktadır.

  • Bu amaçla ATMB olarak Türkiye’de ve Avrupa’da pek çok sektörde ilerleme kaydetmiş markaların temsilcisi olan üyelerimizin Avrupa’da rekabet piyasasında önde olmalarını sağlayacak girişimler planlamaktayız.
  • Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve Türk markalarının sektörel sorunlarına çözüm üretmek için bulundukları ülkeler ve Türkiye kurumları nezdinde çalışmalar yürüten ATMB, pek çok sektörde faaliyet gösteren Türk markalarının gelişmesini sağlamak amacıyla öncü ve onlara destek olmayı hedeflemektedir.

Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve Türk markalarının sektörel sorunlarına çözüm üretmek için bulundukları ülkeler ve Türkiye kurumları nezdinde çalışmalar yürüten ATMB,

pek çok sektörde faaliyet gösteren Türk markalarının gelişmesini sağlamak amacıyla öncü ve onlara destek olmayı hedeflemektedir.