ATMB Etkinliğinde Londra’da ‘Avrupalı Türkler’e ihracat teşvikleri tanıtıldı

Avrupalı Türk Markalar Birliği - (ATMB)

Avrupalı Türk Markalar Birliği – (ATMB) tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen bir etkinlikte Londra Ticaret Müşavirliği tarafından Türk iş insanlarına ihracat teşvikleri tanıtıldı. Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, Müsteşar Sezin Şahin Yeşildağ, Ticaret Başmüşaviri Devlet Selim Paslı ve çok sayıda iş insanı bu etkinlikte bir araya geldi.

Türkiye ile İngiltere arasındaki olumlu ilişkilerin yatırımlara karşılıklı olarak yansımasına dikkat çeken Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş “Bugünkü olumlu atmosferi her düzeyde görüyoruz, hem hükümette hem de parlamentoda. Ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye, ülkemize daha fazla yatırım çekmeye çalışıyoruz. Londra aynı zamanda önemli bir finans merkezi. Özellikle seçimlerden sonra ülkemize olan akışı teşvik etme çabalarımızı artıracağız.” dedi. Ertaş güçlü marka olmanın hem bireysel hem de kolektif bir çabayla mümkün olduğunu belirterek Türkiye’nin ihracatında yurtdışında yaşayan Türk iş insanlarının büyük katkısının olduğunu vurguladı ve millet olarak girişimci bir ruh taşıdığımızı dile getirdi.


Ertaş, “İngiltere ile Türkiye arasında devam eden olumlu siyasi ortamı iki ülkenin yararına olabilecek somut projelerle hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Birleşik Krallık’ın dış ticaretimizde ilk beşin arasında yer alması, Brittanyalı turistlerin ülkemizi ziyaret eden üçüncü büyük grup olması ve yine yatırımlarda karşılıklı olarak artan ivme tesadüf değil…. Bugünkü olumlu atmosferi ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye, daha fazla yatırımı ülkemize çekmeye ve finans kenti olan Londra’dan ülkemize finans çekmeye yönelik çabalarımızı arttırmaya çalışacağız” diye devam etti.

ATMB’ye bu organizasyon için teşekkür eden Ticaret Başmüşaviri Devlet Selim Paslı da İngiltere’nin ticaretimiz için önemli özelliğinin dış ticaret fazlası verdiğimiz ender ülkelerden birisi diye bahsetti. Paslı; İngiltere’ye en çok otomotiv sanayii ürünleri, tekstil ürünleri, beyaz eşyada buzdolabı ve televizyon ihracatının öne çıktığını kaydetti.

Bir ay önce görevine başlayan Londra Ticaret Müşaviri Gözde İnaneri Bakıcı ihracat teşvikleri konusunda detaylı bir sunum yaptı. Ticaret Bakanlığı’nın ihracat teşvikleri desteklerinin mal ve hizmetler ihracatına yönelik olmak üzere ikiye ayrıldığını söyleyen Gözde İnaneri Bakıcı desteklerden yararlanmak için Türkiye’de kurulu bir şirketin varlığının şart olduğunu belirtti.
Londra Ticaret Müşaviri Gözde İnaneri Bakıcı ; pazara girmek, marka oluşturmak, yurtdışında tescil yaptırmak, sektörel destekler, tasarımcı şirketler için tasarımcı desteği gibi farklı kategorilerde devletin farklı ihracat desteklerinin var olduğunu kaydetti.

Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Vehbi Keleş ise Türk iş insanlarının başarılarına vurgu yaparak, Avrupa’daki Türk iş insanlarının bir sonraki hedefinin “markalaşma” olduğunu belirtti.
Avrupalı Türklerin; bulundukları ülkelerde ekonomik, sosyal, siyasal ve sayısal bir güç merkezi haline geldiğini dile getiren Keleş “1950’lerde küçük bir grup ile başlayan Türklerin Avrupa yolculuğunun, bugün, büyük bir güce ve gurur tablosuna dönüştüğü bir gerçek.” Dedi.
Bu yolculuğun bundan sonraki aşaması ise artık olacağını kaydeden Keleş “Bu yeni süreç, planlı, akıllı, stratejik ve vizyoner bir yaklaşımla yönetilirse bu güç işte o zaman, sadece Avrupalı olmaktan çıkacak, dünya ekonomisine ve belki de politikasına yön verecek bir belirleyen olacaktır.” diye devam etti.
Londra’da Double Tree By Hilton Kensington’da yapılan ve İngiltere’de bulunan birçok iş insanının katıldığı Avrupalı Türk Markalar Birliği etkinliği, Türk iş insanlarının birlikte yapılabilecek çalışmaları ve ihracat potansiyellerini keşfetmeleri için önemli bir ortam yarattı.

Kaynak: eurovizyon.co.uk

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *