Vehbi Keleş, Doğan Başaran ile bir araya geldi

Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Vehbi Keleş ve Türk Dünyası Tarım
Birliği Başkanı Doğan Başaran, Londra’da bir araya geldi.

ATMB Başkanı Vehbi Keleş ile Türk Dünyası Tarım Birliği Başkanı Doğan
Başaran’ın, Londra’daki görüşmesinde tarımın geleceği ve bu alandaki stratejik
işbirlikleri ele alındı.

Pandemi, Brexit ve çeşitli uluslararası krizler nedeniyle gıda güvenliği ve
tarımın her zamankinden daha fazla ön plana çıktığını belirten ATMB Başkanı
Vehbi Keleş, Türk Dünyası Tarım Birliği’nin önemine işarete etti.

Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Keleş, tarım arazilerinin korunmasının
büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Verimli tarlaların korunması, hem gıda
güvenliğini sağlamak hem de kırsal alanların sürdürülebilirliğini korumak adına
büyük önem taşımaktadır ” dedi.

Tarım arazilerinin korunması gerektiğine inandığını belirten Keleş “Verimli
tarlaların korunması, hem gıda güvenliğini sağlamak hem de kırsal alanların
sürdürülebilirliğini korumak adına büyük önem taşımaktadır. Maalesef, birçok
yerde verimli tarlaların yerini binalar ve yapılaşma almış durumda. Bu durum,
kırsal alanların ekosistemini olumsuz etkilerken, tarımsal üretim kapasitemizi de
düşürmektedir.” dedi.

Görüşmenin ana konularından birinin, tarım arazilerinin korunması ve tarımın
sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi olduğunu belirten Keleş, küçük
ölçekli çiftlik sahiplerinin desteklenmesinin tarım politikalarının önemli bir
parçası olması gerektiğini ifade etti. “Küçük ölçekli çiftlik sahipleri, yani ‘küçük
holding’ olarak adlandırdığımız çiftçiler, ekonomik krizlerden en fazla etkilenen
kesimlerden biridir. Bu nedenle, küçük çiftlik sahiplerinin desteklenmesi ve
ekonomik olarak güçlendirilmesi, genel tarım politikamızın önemli bir parçasını
oluşturmalıdır,” diye ekledi.

Keleş, toplantının amacının tarımın geleceğini ve bu alanda atılacak adımları
konuşmak olduğunu vurgulayarak, “İnanıyorum ki, ortak çabalarımız ve iş
birliğimizle, tarım sektöründe büyük ilerlemeler kaydedebiliriz. Türk Dünyası
Tarım Birliği’nin değerli başkanı Doğan Başaran Bey ile yapacağımız bu
görüşmenin, gelecekteki projelerimize ve tarım politikalarımıza önemli katkılar
sağlayacağına inanıyorum,” dedi.

Doğan Başaran ise Avrupalı Türk Markaları Birliği’nin Birleşik Krallık’taki
güçlü ağına dikkat çekerek, “Türk Dünyası Tarım Birliği’nin 180 milyonluk
Türk devletlerindeki tarımsal üretim gücüyle, gıda ürünlerini ulaştırmak ve Türk
Dünyasındaki iş insanlarını Birleşik Krallık’ta yatırım girişimlerine rehberlik
etmek öncelikli gündemler olarak görüşüldü,” dedi. Başaran, Birleşik Krallığın
856 milyar dolarlık ihracat ve 896 milyar dolarlık ithalat pazarının Türk dünyası
için özellikle Brexit sonrası önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

ATMB HAKKINDA?

Avrupalı Türk Markalar Birliği ; Kıta Avrupası ve Birleşik Krallık ülkelerini
kapsayan iş dünyası birliği olarak 2014 yılında kuruldu. ATMB, Türk
markalarının Avrupa’da daha fazla bilinirliğe ve tanınırlığa sahip olmalarına
yardımcı olmak için çeşitli işbirliği projeleri yürütmekte ve Türk markalarının
Avrupa’da daha fazla satış yapabilmeleri için ticari işbirliği fırsatları
sunmaktadır. Bu sayede, Türk markaları Avrupa’da daha güçlü bir şekilde temsil
edilebilmekte ve uluslararası ticarette daha rekabetçi hale gelebilmektedirler.

TÜRK DÜNYASI TARIM BİRLİĞİ NEDİR?

Türk coğrafyasının geniş ve zengin tarımsal potansiyelini küresel bir güç haline
getirmeyi amaçlayan Türk Dünyası Tarım Birliği’nde Türkiye, Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan kurucu üye ülkeler olurken, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Türkmenistan ve gözlemci üye ülkeler olarak yer
alıyor.

180 milyonluk genç nüfusa sahip Türk devletlerini bir araya getiren bu girişim,
tarımsal işbirliğini güçlendirerek bölgesel ekonomik kalkınmayı hızlandırmayı
hedefliyor. Türk Dünyası Tarım Birliği, üye ülkeler arasındaki tarımsal ihracatı
artırma, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etme, küresel zorluklara karşı
dayanıklı tarım sistemleri oluşturma ve tarımdaki önemli sorunlara çözüm
odaklı yaklaşımlar geliştirmek gibi önemli hedeflere sahip.